Chăm sóc khách hàng0981785120
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Support
Sent us Email

Dịch Vụ Kế Toán An Khang gửi tới khách hàng báo giá dịch vụ làm báo cáo quyết toán năm và sổ sách kế toán,  những công việc chúng tôi sẽ thực hiện cho khách hàng như sau:


1. Những công việc chúng tôi sẽ tiến hành:

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối số phát sinh.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).

- Quyết toán thuế TNDN (mẫu số ....).

- Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục ....).

- Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

- Báo cáo quyết toán thuế TNCN


 

2. Giá dịch vụ thực hiện sổ sách kế toán, quyết toán năm cho doanh nghiệp như sau:

- 1.000.000 đồng/báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn dưới 20 tờ/tháng.

- 1.500.000 đồng/ báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn dưới 50 tờ/tháng.

- 2.500.000 đồng/ báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn trên 50 tờ/tháng.


* Đối với doanh nghiệp chưa lập sổ sách kế toán hàng tháng:

- Cộng thêm 200.000đ/tháng/dưới 20 tờ/tháng;

- Cộng thêm 400.000đ/tháng/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn dưới 50 tờ/tháng;

- Cộng thêm 600.000đ/tháng/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn trên 50 tờ/tháng

Lưu ý: phí trên chưa bao gồm VAT

 

Đừng ngại liên hệ với An Khang để được hỗ trợ tư vấn miễn phí: 0981785120

 

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Điều 110 (Luật doanh nghiệp 2015): Công ty cổ phần 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a)

Xem thêm...

CHAT ON FACEBOOK
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Onpage chat /