Chăm sóc khách hàng0981785120
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Support
Sent us Email

Những công việc của kế toán tại thời điểm cuối năm. Thời điểm cuối năm các bạn cần làm gì?

+ Nếu DN bạn đồng thời có hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT trong năm 2015 và đã thực hiện phân bổ số VAT đầu vào dùng chung trên phụ lục 01-4A/GTGT, thì cần tổng hợp lại số VAT đầu vào dùng chung của cả năm để điều chỉnh lại trên phụ lục 01-4B/GTGT. Phụ lục 01-4B/GTGT được nộp kèm với hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 12 hoặc quý 4 năm 2015.

+ Nếu DN bạn mới thành lập trong năm 2015 và muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký. Hạn nộp 20/12/1015. Việc áp dụng này được ổn định trong 2 năm.

+ Nếu DN bạn trong năm 2015 có thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi bậc thuế môn bài thì làm lại tờ khai Thuế Môn Bài (01/MBAI) và nộp. Thời hạn là 31/12/2015.

+ Báo cáo tài chính và quyết toán năm 2015 tuy chưa làm nhưng để có được BCTC và số liệu quyết toán năm 2015 được Ok thì bạn nên:

– Tổng hợp và cân đối doanh thu, chi phí, soát xét lại chứng từ xem cần bổ sung những gì, đẩy đi những gì và om lại những gì? Ngay lập tức bổ sung ngay các chứng từ còn thiếu…

– Cập nhật sổ sách và thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu tài sản cuối năm 2015 bao gồm nguyên vật liệu, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
– Thực hiện chốt, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2015, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng…

– Rà soát danh sách nhân viên, danh sách người phụ thuộc của nhân viên, thực hiện đăng ký MST thu nhập cá nhân cho nhân viên và đăng ký danh sách người phụ thuộc. Thực hiện mẫu 04-2/TNCN mẫu ủy quyền quyết toán thay cho những LĐ ký hợp đồng dài hạn…
……vv

Thời điểm đầu năm 2016 bạn cần làm gì?

+ Nộp thuế môn bài cho năm 2016 (Chú ý: nếu DN bạn không thay đổi vốn điều lệ thì không cần lập tờ khai (01/MBAI) mà chỉ lập Giấy nộp tiền và nộp tiền vào NSNN. Thêm nữa cần xem DN mình có mở thêm chi nhánh, VPĐD, Cửa hàng giới thiệu SP… không nhé).

+ Khai nộp các loại thuế theo tháng:

– Khai, nộp thuế GTGT, TNCN (nếu có phát sinh) và các loại tờ khai khác (nếu có) cho tháng 12/2015, hạn 20/01/2016.

+ Khai nộp các loại thuế theo quý:

– Khai, nộp thuế GTGT, TNCN (nếu có phát sinh), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, TẠM NỘP thuế TNDN và các loại tờ khai khác (nếu có) cho quý 4/2015, hạn 30/01/2016.

+ Khai quyết toán thuế và nộp BCTC 2015

– Khai quyết toán, nộp thuế TNDN, TNCN năm 2015 và các loại tờ khai quyết toán khác (nếu có)

– Nộp BCTC năm 2015

– Thời hạn nộp là 31/03/2016
…….vv

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Điều 110 (Luật doanh nghiệp 2015): Công ty cổ phần 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a)

Xem thêm...

CHAT ON FACEBOOK
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Onpage chat /